Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека Шпаркасе Лизинг Доо Скопје изготви понуда за олеснување на отплата на обврски по основ на финансиски лизинг за физички и правни лица.

Шпаркасе Лизинг Доо Скопје