Групација Групација

Со билансна вредност од 14,2 милијарди eвра, Штаермеркише Шпаркасе е најголема Банка во Штаерска и најголема кредитна институција на југот на Австрија. Безграничните визии во меѓународното деловно работење се дел од основата на успехот на нашата Групација. Штаермеркише Шпаркасе го гледа регионот на Југоисточна Европа како домашен, проширен пазар. Веќе подолгo низ години, центарот за компетентност во Грац, претставува мост помеѓу претпријатијата од Штаерска и Југоисточна Европа. Клиентите на Групацијата, активни во регионот на Југоисточна Европа, се опслужуваат и локално, во нивните средини.

 

Лизинг куќи