Пакети целосна мобилност

Сите пакети на мобилност ги содржат следните услуги

 • Помош на пат (Македонија, Регион и Европа)
 • 24/7 контакт центар
 • Мобилна апликација
 • Заменско возило во случај на осигурен штетен настан

Видови пакети на мобилност

 • Мобилност Комфорт
 • Мобилност Комфорт Плус
 • Мобилност ВИП

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ МОБИЛНОСТ- ПАКЕТИ МОБИЛНОСТ

УСЛУГИ Пакет Мобилност Комфорт  Пакет Мобилност Комфорт + Пакет Мобилност ВИП
Лимит Лимит Лимит
Контакт центар,0-24h, 365 дена Неограничено Неограничено Неограничено
Помош на пат Помош на пат Македонија Помош на пат Европа Помош на пат Европа
Заменско возило АК Мини класа без достава до 30 дена Средна класа без достава до 30 дена Средна класа со достава до 30 дена
Заменско возило АО Мини класа без достава до 7 дена Средна класа без достава до 7 дена Средна класа со достава до 10 дена
Мобилна апликација Drive Angel Неограничено Неограничено Неограничено


*Од 399 денари месечно

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ, во соработка со ORYX Assistance, за Вас подготви производ - Помош на пат со кој се обезбедува бесплатна техничка помош на патот во случај на дефект или сообраќајна несреќа.

Roadside Assistance е производ подготвен од ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ Мобилност во соработка со ORYX Assistance, со кој се обезбедува бесплатна техничка Помош на пат, која вклучува:

 • Поправка на возила на патот;
 • Tранспорт на возила до најблискиот сервис или локацијата по избор на осигуреникот;
 • Oрганизација и употреба на заменско возило;
 • Oрганизација и употреба на сместување за возачот и другите патници во возилото;
 • Oрганизација и трошоци за продолжување на патувањето со алтернативен превоз;
 • Oрганизација на достава на гориво (пакети Регија и Европа)
 • Неограничена употреба на иновативната апликација Drive Angel, единствена апликација која спасува живот

Backup Car или Заменско возило овозможува мобилност и користење на бесплатно заменско возило после настанување или за времена поправка на штетата која за последица има активација на полисата на автоодговорност или каско осигурување:

 • Користиш Заменско возило без разлика дали си крив или не си и без разлика дали колата е во движечка состојба или не е во движечка состојба
 • Достапност на услугата –0-24h, 365 дена, на територијата на Македонија
 • Клиентот самостојно одлучува кога ќе ја користи услугата
 • Спречување на високи трошоци (јавен превоз, такси или рент а кар)
 • Комфор и мобилност на клиентот – заменско возило за физички и правни лица
 • Со повикување на 0800 91 574 , клиентот ќе може да користи заменско возило до 7, 10 или 15 дена при активација на АО, или до 30 дена при активација со АК, согласно купениот пакет
 • Едноставност при користење - единствен услов е пријава на штетата во осигурителното друштво
 • Апликацијата е бесплатна со секој пакет на Мобилност на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ Единствена апликација која спасува живот и единствена дигитална алатка за користење помош на пат и останати асистенции.
 • Во случај на дефект на возилото, клиентот со еден клик може да ја повика помош на пат и безгрижно да го продолжи своето патување
 • Споделување на возењето преку Viber, WhatsApp, Facebook, SMS, Email

Едноставност на процесот. Во случај да не е подвижно или не може безбедно да се управува со возилото, за организирање на услугата помош на пат, доволно е да се јавите во контакт центарот на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ Асистенција на бесплатниот број 0800 91 574 за повици од Македонија или на +389 23 207 932 за повици од странство. Бројот е достапен 0-24h, 365 дена во годината.