Кариера

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

Во моментот нема отворени работни позиции, но Ве повикуваме да аплицирате доколку сметате дека поседувате мотивација, компетентност и знаење со кои би придонеле за успехот на нашата компанија.

 

Профил на идеалниот кандидат:

Мотивирана личност која тежнее кон беспрекорност т.е. отворена за промени и подготвена за континуиран персонален развој.

 

ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТИ

Ги повикуваме да се пријават студентите кои сакаат да остварат пракса, привремена или сезонска работа во финансиска институција.