Физички лица

Документација со барање за лизинг: ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Со пополнето барање за одобрување на лизинг, профактура на добавувачот и прифатена лизинг понуда, потребно е да се приложат и:

  • Потврда од работодавецот за редовен работен однос
  • Административна забрана од плата од работодавецот во корист на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
  • Копија од лична карта или пасош
  • Декларации за прием за бруто плата за последните 3 месеци, а за пензионерите потврда за исплатена пензија за последните 3 месеци

Фотокопираната документација треба да биде заверена со потпис на овластеното лице!

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје го задржува правото да побара дополнителна документација за разгледување на барањата за одобрување на лизинг.

За Барање за одобрување на лизинг кликнете овде.